Vážené dámy, vážení pánové,

mezinárodní Konference o interním auditu v regionu střední a východní Evropy  je za námi a s ní i vrchol oslav 20. výročí Českého institutu interních auditorů. Srdečně Vám děkujeme, že jste byli součástí této události. Věříme, že pro Vás konference znamenala přínos a dodala Vám kromě zajímavých informací a kontaktů také pěkné zážitky a tolik potřebnou energii, jak bylo také jejím cílem.

Konference s názvem „Energie z tradičního pramene“ se konala 4. a 5. listopadu 2015 v kongresovém centru TOP HOTEL Praha a v prostorách pražského pivovaru Staropramen. Zúčastnilo se jí 272 osob z 25 rozličných zemí světa.

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo financí ČR a Hospodářská komora ČR.

MFČRHKCR

Pro každého účastníka mezinárodní konference bude vystaveno osvědčení.

Pozvání vystoupit na konferenci přijali:

Věra Jourová, komisařka Evropské komise
Manfred Kraff, generální ředitel interního auditu Evropské komise
Jan Gregor, člen Evropského účetního dvora
Henrik Stein, ředitel interního auditu skupiny DZ Bank AG
Martin Wiedemann, partner EY
Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce  Nejvyššího státního zastupitelství
a mnoho dalších…

Konference má hodnotu 12 CPE hodin.