Vážené dámy, vážení pánové,

mezinárodní Konference o interním auditu v regionu střední a východní Evropy  je za námi a s ní i vrchol oslav 20. výročí Českého institutu interních auditorů. Srdečně Vám děkujeme, že jste byli součástí této události. Věříme, že pro Vás konference znamenala přínos a dodala Vám kromě zajímavých informací a kontaktů také pěkné zážitky a tolik potřebnou energii, jak bylo také jejím cílem.

Konference s názvem „Energie z tradičního pramene“ se konala 4. a 5. listopadu 2015 v kongresovém centru TOP HOTEL Praha a v prostorách pražského pivovaru Staropramen. Zúčastnilo se jí 272 osob z 25 rozličných zemí světa.

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo financí ČR a Hospodářská komora ČR.

 

MFČRHKCR

 

Pro každého účastníka mezinárodní konference bylo vystaveno osvědčení.

Pokud jste si nevyzvedli osvědčení na mezinárodní konferenci proti hodnotícímu dotazníku, je pro Vás k dispozici na ČIIA u paní Škvorové.

(e-mail: skvorova@interniaudit.cz).

Pozvání vystoupit na konferenci přijali:

Angela Witzany, viceprezidentka Mezinárodního institutu interních auditorů, prezidentka IIA Rakousko
Carmen Abela, prezidentka IIA Kanada
Ivo Středa, vedoucí interního auditu ve společnosti RWE ČR, první prezident ČIIA
Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR
Jean-Pierre Garitte, bývalý prezident Evropské konfederace institutů interních auditorů, nezávislý odborník a konzultant pro oblast managementu
Ranieri de Marchis, vedoucí interního auditu UniCredit Group
Johann Rieser, interní auditor rakouského Ministerstva financí
Martin Novák, místopředseda představenstva a ředitel divize finance, ČEZ, a.s.
Lukáš Wagenknecht, 1. náměstek ministra financí ČR 2/2014-6/2015
Pavel Vosoba, spolumajitel společnosti MC Triton a spisovatel
Marek Čáp,  ředitel společnosti KPMG Česká republika
Roman Šebrle, sportovec, český olympijský vítěz v desetiboji
Konstantin Lalov, zástupce společnosti Logen
Ota Novotný, ředitel xPORT VŠE, Business Accelerator
Tomáš Vyhnánek, pověřený náměstek pro řízení sekce Finanční řízení a audit Ministerstva financí ČR
Jana Kranecová, vedoucí oddělení Harmonizace interního auditu Ministerstva financí ČR
a mnoho dalších…

 

 

 

Konference měla hodnotu 12 CPE hodin.