Jean-Pierre Garitte

Jean-Pierre Garittebývalý prezident Evropské konfederace institutů interních auditorů, nezávislý odborník a konzultant pro oblast managementu

Jean-Pierre Garitte je konzultant v oblasti mezinárodního řízení, řízení rizik a interního auditu s praxí 37 let. Specializuje se na strategické posouzení a reengineering funkcí interního auditu. Je to odborník, který pracoval pro Světovou banku, Evropskou komisi a OECD a vedl snahy k prosazení podpory povolání interních auditorů mezi zákonodárci, regulačními orgány a jinými zájmovými skupinami.

Pan Garitte je rovněž výkonným profesorem na Antwerp Management School a poskytuje poradenství představenstvům a kontrolním výborům. Je expertem Evropské unie na restrukturalizační projekty ve východní Evropě a střední Asii a v současné době poskytuje poradenství parlamentům, národním kontrolním úřadům a ministerstvům financí v oblasti nové legislativy. Pan Garitte je akreditovaným školitelem interního auditu (IAS) Evropské komise. Bývalý předseda představenstva mezinárodního Institutu interních auditorů (IIA), pan Garitte, byl prezidentem Evropské konfederace institutů interního auditu (ECIIA) po dobu šesti let.