Přednášející

Věra JOUROVÁ
komisařka Evropské komise
Anotace

Manfred KRAFF
generální ředitel interního auditu Evropské komise

‘‘From hindsight to insight and beyond – How internal audit may contribute to foresight‘‘

Jan GREGOR
člen Evropského účetního dvora
Anotace

Henrik STEIN

Henrik STEIN
ředitel interního auditu skupiny DZ Bank AG

‘‘The future of Internal Audit between formalism and agility‘‘

Martin WIEDEMANN
partner EY

‘‘Digitalization and the effects on Internal Audit‘‘

Pavel ZEMAN
nejvyšší státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství
Anotace