Henrik Stein

Henrik STEIN

Ředitel interního auditu, skupina DZ Bank AG

Od roku 2003 vede Henrik Stein funkci auditu skupiny DZ BANK AG, jedné ze tří největších bank v Německu. Dříve působil jako konzultant pro Ernst & Young Deutschland, Advisory Services a pracoval v různých funkcích v Dresdner Bank AG, včetně ředitele pro firemní rozvoj skupiny. Hlavní náplní jeho práce byl vždy interní audit ve finančních institucích.

Od roku 2009 do konce roku 2016 je členem správní rady německé IIA (DIIR) a naposledy působil jako zástupce mluvčího ústavu. Od roku 2014 je rovněž členem správní rady Evropské konfederace institutů interního auditu (ECIIA) a předsedou od září 2015 do října 2017. Od roku 2015 do roku 2019 působil jako předseda bankovní rady v ECIIA. V roce 1989 promoval na univerzitě v Hamburku na „Diplom-Betriebswirt“. Má sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem a pracoval v několika zemích po celém světě.

„Budoucnost interního auditu mezi formalismem a agilitou‘‘

Zpět na přednášející