Antonín Šenfeld

Antonín ŠENFELD

UNIQA CZ/SK

Profesionál v oboru interního auditu a řízení rizik se zaměřením na pojišťovnictví.

Jako interní auditor ve společnosti T-Mobile se spolupodílel na budování útvaru interního auditu. Řídil interní audit v Komerční pojišťovně, kde jeho hlavními úkoly byla změna orientace IA na přidanou hodnotu a ustanovení Výboru pro audit. V AXA pojišťovně byl odpovědný za systém řízení operačních rizik. V současné době pracuje ve společnosti UNIQA CZ/SK, kde je zodpovědný za rozvoj robotické automatizace procesů.

Antonín je certifikovaným interním auditorem, s ČIIA dlouhodobě spolupracuje v oblasti profesních standardů, vzdělávání a certifikace.

Zpět na přednášející