ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jak bude fungovat on-line konference?
Jako účastník konference získám prostřednictvím emailu přístupové heslo a přihlašovací jméno, kterými se přihlásím na konferenci. Přihlásím se na webové stránky konference (portál), kde budu mít k dispozici video přímého přenosu z konference v době jejího konání a záznam konference kdykoli po žívém odvysílání. Portál který bude dostupný 1 týden před začátkem konference umožní pokládat dotazy na účastníky. Výběrem položky “LIVE!” vstoupím do aktuálního přímého přenosu v době jeho konání. Po skončení konference se položka „LIVE!” změní na požku „ZÁZNAM“ a zde bude k dispozici kompletní záznam z konference po dobu 1 roku.

Jakým způsobem se ke konferenci připojím?
K připojení na konferenci stačí PC/MAC/mobil se standardním webovým prohlížečem (Firefox, Chrome, Safari, MS Edge) s funkčním zvukovým výstupem a internetové připojení min. 4Mbps. Po zadání adsresy portálu do prohlížeče vyplním své přihlašovací jméno a heslo.

Mohu se připojit odkudkoliv a jakýmkoli způsopem (mobilní telefon, ipad, počítač)?
Ano.

Jak si ověřím, že spojení funguje?
Pokud se po úspěšném přihlášení objeví položky portálu, pak kliknutím na položku LIVE! aktivuji spuštění videa a vidím a slyším video z akce, jsem úspěšně a funkčně přihlášen na konferenci.

Na koho se mám obrátit, pokud nebude fungovat spojení?
Kontakt na technickou podporu konference je uveden na portálu v položce “Kontakty”. Pokud se mi nepodaří zadat adresu portálu konference, využiji odkaz na stránkách www.interniaudit.cz.
Kontakty:
technická podpora – Tomáš Vacík, tomas.vacik@mikenopa.com, +420 735 175 053;
administrativní podpora – Ivana Kirby, conference2020@interniaudit.cz +420 603 700 037.

Potřebuji kameru a mikrofon pro účast na konferenci?
Ne, pro účast na konferenci není kamera nutná, pokud nejsem současně vystupující v režimu on-line.

Mohu být pouze pasivní účastník?
Ano, pokud nejsem současně vystupující, jsem “pasivním” účastníkem konference a mohu, ale nemusím, využít možnost pokládat dotazy vystupujícím.

Jak budou fungovat dotazy na vystupující?
Každý účastník může pokládat dotazy textovou formou do formuláře pod videem. Tyto dotazy uvidí moderátor konkrétní sekce tak, aby je mohl případně vznést v diskusi.

Budou prezentace k dispozici před začátkem konference?
ANO, prezentace budou ke stažení na stránce CV každého z vystupujících v sekci „Vystupující“.

Do kdy se mohu nejpozději na konferenci registrovat?
Po správném provedení registrace na stránkách https://www.ciiaconference.com/registrace/ obdržím potvrzovací e-mail. Technicky je možné se přihlásit kdykoli po termínu spuštění portálu až do doby ukončení portálu. Registrovat se mohu až do 1 dne před zahájením konference a poté až 1 rok poté pro přístup k záznamu.

Kde a jak dlouho bude záznam konference k dispozici?
Po dobu jednoho roku na adrese webového portálu. Po skončení konference bude portál přístupný na stránkách ČIIA.

Co když nemohu sledovat celou konferenci podle programu?
V průběhu konference se mohu kdykoliv odpojit a znovu připojit a sledovat dále on-line konferenci. V případě, že nemohu sledovat určitou část konference on-line, mohu si tuto část vždy přehrát ze záznamu.

Jakým způsobem fungují „meeting roomy“?
Na portálu je uvedena záložka Meeting rooms. MR se aktivují v době přestávek. Po rozkliknutí záložky MR se objeví upozornění, abych si překontroloval(a) kameru, záběr monitoru, mikrofon. Zároveň se mi nabídne výběr jednotlivých MR podle názvu. Vyberu si MR, o který mám zájem, a kliknu na tuto záložku. Automaticky vstupuji do MR, přecházím do systému TEAMS, a mohu diskutovat, či jen naslouchat. Pokud se rozhodnu z místnosti vystoupit, je důležité tuto místnost opustit, aby můj mikrofon nerušil ostatní v místnosti. Pokud se rozhodnu vstoupit do jiné místnosti, musím se ubezpečit, že jsem opustil(a) tu předchozí a vstoupit do nové MR.
V průběhu MR může probíhat anketa, diskuze, může se promítat prezentace.

Jakým způsobem budu konferenci hodnotit?
Mám možnost hodnotit vystoupení každého vystupujícího zvlášť škálou 1-5 bodů/hvězdiček (1 slabý, 2 podprůměrný, 3 průměrný, 4 nadprůměrný, 5 výborný). Hodnocení se automaticky ukládá. Pokud se rozhodnu hodnocení změnit, mohu tak učinit a hodnocení se opět uloží. Pokud mám hodnocení hotovo, finálně odešlu. Po finálním odeslání mám také možnost hodnotit konferenci jako celek.

Bude konference tlumočena do českého jazyka? Jakým způsobem si nastavím?
Konference bude tlumočena, tj. v každém okamžiku bude k dispozici anglická i česká verze. Jako účastník si jednoduše vyberu, kterou jazykovou mutaci si přeji poslouchat. Jazykovou mutaci si vyberu přímo u LIVE záznamu kliknutím na symbol vlaječky.

Kdy obdržím fakturu za účast na konferenci?
Fakturu (daňový doklad) obdržím po ukončení konference.

Kdy a jak obdržím potvrzení o účasti na konferenci?
Po ukončení konference obdržím potvrzení prostřednictvím e-mailu.