Program konference

26. – 27. KVĚTEN 2021

Konference bude tlumočena do anglického jazyka a opačně.

09:30 – 9:50
Michaela JANEČKOVÁ, moderátorka, Česká televize
ZAHÁJENÍ
09:50 – 10:00
Tomáš PIVOŇKA, prezident, Český institut interních auditorů
Úvodní slovo prezidenta ČIIA
10:00 – 10:30
Tomáš VYHNÁNEK, ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka, Ministerstvo financí ČR
10:30 – 11:00
Kamil ČERMÁK, prezident, Institut členů správních orgánů

11:00 – 11:30
PŘESTÁVKA
11:30 – 12:30
PANELOVÁ DISKUSE: MODEL TŘÍ LINIÍ
Antonín ŠENFELD, UNIQA CZ/SK
Pavel VÁCHA, vedoucí interního auditu, ČEPS
Filip ZELINGR, ředitel, Audit, Řízení rizik, Compliance, Letiště Praha

12:30 – 14:00
PŘESTÁVKA NA OBĚD
14:00 – 16:00
SEKCE 1
František BECKERT, ředitel odboru interního auditu, Ministerstvo financí – MODERACE
Jan GREGOR, člen Evropského účetního dvora
Interní audit – celoživotní bitva
Petr LEYER, ředitel české pobočky, Transparency International
Vladimíra ZACHARIDESOVÁ, generální ředitelka sekce auditu a kotroly, Ministerstvo financií SR
14:00 – 16:00
SEKCE 2
Lukáš MIKESKA a Štěpán PATRNÝ, EY
Moderní formy auditování – data analytics, blockchain a další
Andrea SCHLOSSAREK, Director, Corporate Master Data Management, METRO AG
Proč jsou data nad zlato… i pro interní audit
09:00
Michaela JANEČKOVÁ, moderátorka, Česká televize
ZAHÁJENÍ
09:00 – 10:00
PANELOVÁ DISKUSE: INTERNÍ AUDIT VE STŘEDOEVROPSKÉM A VÝCHODOEVROPSKÉM REGIONU
Márton GAJDOS, prezident IIA Maďarsko
Jean-Pierre GARITTE, člen Výboru pro pokrok v oblasti auditu Evropské komise
Zuzana HÁKOVÁ, Diversity Manager, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia – MODERACE
Jasna TURKOVIČ, prezidentka IIA Chorvatsko
10:00 – 10:30
Martin WIEDEMANN, partner EY
Digitalizace a její efekty na interní audit

10:30 – 11:00
PŘESTÁVKA
11:00 – 11:30
Manfred KRAFF, generální ředitel interního auditu, Evropská komise
Od pohledu zpět k pochopení a překročení hranic – jak může interní auditor přispět k předvídavosti
11:30 – 11:50
Věra JOUROVÁ, viceprezidentka Evropské komise pro hodnoty a transparentnost
11:50 – 12:00
Tomáš PIVOŇKA, prezident, Český institut interních auditorů
Ukončení konference

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu a odborného programu konference.