Moderátorka

Michaela POLÁKOVÁ
redaktorka ekonomické redakce České televize

Přednášející

Márton GAJDOS
prezident
Maďarský institut interních auditorů

Jean-Pierre GARITTE
ředitel
Belgický institut interních auditorů

Jan GREGOR
člen
Evropský účetní dvůr

„Interní audit – celoživotní bitva”

Serge GRUDZINSKI
strategický konzultant

„Pohled na komplexní změnu v našem auditorském světě”


Zdeňka Horníková
viceprezidentka
Nejvyšší kontrolní úřad

Věra JOUROVÁ
místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost
Evropská komise

Manfred KRAFF
generální ředitel interního auditu
Evropská komise

„Od pohledu zpět k pochopení a překročení hranic – jak může interní auditor přispět k předvídavosti”

Lukáš Mikeska
EY

„Moderní formy auditování – data analytics, blockchain a další”


Štěpán Patrný
EY

„Moderní formy auditování – data analytics, blockchain a další”

Alena Schillerová
ministryně
Ministerstvo financí ČR

Andrea Schlossarek
Director, Corporate Master Data Management
METRO AG

„Proč jsou data nad zlato… i pro interní audit”


Henrik STEIN

Henrik STEIN
ředitel interního auditu
skupina DZ Bank AG

„Budoucnost interního auditu mezi formalismem a agilitou”


Jasna TURKOVIĆ
prezidentka
Chorvatský institut interních auditorů


Martin WIEDEMANN
partner
EY

„Digitalizace a její efekty na interní audit”

Pavel ZEMAN
nejvyšší státní zástupce
Nejvyšší státní zastupitelství