Moderátorka

Michaela JANEČKOVÁ
redaktorka ekonomické redakce České televize


Přednášející

Márton GAJDOS
prezident
Maďarský institut interních auditorů

Jean-Pierre GARITTE
ředitel
Belgický institut interních auditorů

Jan GREGOR
člen
Evropský účetní dvůr

„Interní audit – celoživotní bitva”

Serge GRUDZINSKI
strategický konzultant

„Pohled na komplexní změnu v našem auditorském světě”

Zdeňka Horníková
viceprezidentka
Nejvyšší kontrolní úřad

„Kontrola součást řízení”

Věra JOUROVÁ
viceprezidentka pro hodnoty a transparentnost
Evropská komise

Manfred KRAFF
generální ředitel interního auditu
Evropská komise

„Od pohledu zpět k pochopení a překročení hranic – jak může interní auditor přispět k předvídavosti”

Lukáš Mikeska
EY

„Moderní formy auditování – data analytics, blockchain a další”

Štěpán Patrný
EY

„Moderní formy auditování – data analytics, blockchain a další”

Andrea Schlossarek
Director, Corporate Master Data Management
METRO AG

„Proč jsou data nad zlato… i pro interní audit”

Henrik STEIN

Henrik STEIN
ředitel interního auditu
skupina DZ Bank AG

„Budoucnost interního auditu mezi formalismem a agilitou”

Jasna TURKOVIĆ
prezidentka
Chorvatský institut interních auditorů

Tomáš Vyhnánek
náměstek ministryně financí
Ministerstvo financí ČR

Martin WIEDEMANN
partner
EY

„Digitalizace a její efekty na interní audit”

Pavel ZEMAN
nejvyšší státní zástupce
Nejvyšší státní zastupitelství