Moderátorka

Michaela JANEČKOVÁ
redaktorka ekonomické redakce České televize


Vystupující

František BECKERT
ředitel odboru interního auditu
Ministerstvo financí

Kamil ČERMÁK
prezident
Institut členů správních orgánů

Márton GAJDOS
prezident
Maďarský institut interních auditorů

Jean-Pierre GARITTE
člen Výboru pro pokrok v oblasti auditu
Evropská komise

Jan GREGOR
člen
Evropský účetní dvůr

„Interní audit – celoživotní bitva”

Zuzana HÁKOVÁ

Diversity Manager
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

 

Věra JOUROVÁ
viceprezidentka pro hodnoty a transparentnost
Evropská komise

Manfred KRAFF
generální ředitel interního auditu
Evropská komise

„Od pohledu zpět k pochopení a překročení hranic – jak může interní auditor přispět k předvídavosti”

Petr LEYER
ředitel české pobočky
Transparency International

 

Lukáš MIKESKA
EY

„Moderní formy auditování – data analytics, blockchain a další”

Štěpán PATRNÝ
EY

„Moderní formy auditování – data analytics, blockchain a další”

Tomáš PIVOŇKA
prezident
Český institut interních auditorů

 

Andrea SCHLOSSAREK
Director, Corporate Master Data Management
METRO AG

„Proč jsou data nad zlato… i pro interní audit”

Antonín ŠENFELD

UNIQA CZ/SK

 

Jasna TURKOVIĆ
prezidentka
Chorvatský institut interních auditorů

Pavel VÁCHA
vedoucí interního auditu
ČEPS

Tomáš VYHNÁNEK

ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka
Ministerstvo financí ČR

Martin WIEDEMANN
partner
EY

„Digitalizace a její efekty na interní audit”

Vladimíra ZACHARIDESOVÁ
ředitelka sekce auditu a kontroly
Ministerstvo financií SR

Filip ZELINGR
ředitel, Audit, Řízení rizik, Compliance
Letiště Praha