František Beckert

František BECKERT

Ředitel odboru interního auditu, Ministerstvo financí

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor podniková ekonomika a management.

V roce 2003 nastoupil na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), do pozice interního auditora odpovědného za řízení a realizaci interních auditů, průběžné hodnocení vnitřního kontrolního systému a metodické vedení postupů interního auditu.

V letech 2007–2019 se zabýval auditní činnosti evropských fondů, a to jak v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí, tak od roku 2013 v rámci Ministerstva financí v Auditním orgánu.

Od roku 2019 vede odbor Interního auditu Ministerstva financí. Působí jako garant pro úřednickou zkoušku oboru státní služby 3. Audit.

Členem ČIIA je od roku 2004 a držitelem mezinárodního certifikátu pro interní auditory CIA od roku 2006. Od roku 2010 je členem Rady ČIIA, kde rovněž působí jako viceprezident tohoto Institutu.
Od roku 2012 je předsedou Výboru Sekce veřejné správy ČIIA. Aktivně působí jako lektor ČIIA, zejména atestačních kurzů začleněných do Národního kvalifikačního programu vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě se zaměřením na provádění auditů strukturálních fondů, interní audit a zabezpečování kvality interního auditu ve veřejné správě, včetně Anti-fraud Akademie. Dále se spolupodílí na přípravě a organizaci každoročních workshopů pro veřejnou správu, certifikaci interních auditorů ve veřejné správě a na publikační činnosti v oblasti interního auditu.

Zpět na přednášející