Jean-Pierre Garitte

Jean-Pierre GARITTE

člen Výboru pro pokrok v oblasti auditu Evropské komise
bývalý prezident Mezinárodního institutu interních auditorů

Jean-Pierre Garitte je odborníkem v oblasti mezinárodní správy, řízení rizik a interního auditu již 42 let. Na předchozí pozici působil více než 20 let jako ředitel interního auditu v J. Van Breda & Co, finanční holdingové společnosti se sídlem v belgických Antverpách. Jean-Pierre byl do června 2010 partnerem společnosti Deloitte Enterprise Risk Services (ERS), kde vedl řízení podniků, interní audit a řízení rizik v Evropě, na Středním východě a v Africe. Specializuje se na strategické posuzování a reengineering funkcí interního auditu. Provedl hodnocení funkcí interního auditu jménem Institutu interních auditorů, Světové banky, OECD a Evropské komise. Jean-Pierre vyškolil řadu profesionálních interních auditorů v Asii a Evropě. Vedl úsilí v oblasti prosazování hodnoty interního auditu vůči zákonodárcům, regulačním orgánům a dalším zájmovým skupinám na evropské úrovni. Je předsedou Výboru pro audit a dohled Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v Ženevě a byl zvláštním poradcem Rumunské národní banky. V současné době poskytuje poradenství výboru pro audit společnosti Letiště, Brusel (BAC), v otázkách řízení rizik a interního auditu. Jean-Pierre je externím členem Výboru pro pokrok v oblasti auditu Evropské komise a Výboru pro audit pro místní správu ve Vlámsku. Nedávno byl jmenován generálním ředitelem Institutu interních auditorů v Belgii.

Je výkonným profesorem v oblasti správy a řízení společností, interního a informačního auditu na Antverpské správní škole (AMS). Byl také hostujícím profesorem na Erasmově univerzitě v Rotterdamu a na South Bank University v Londýně. Byl poradcem představenstva a výborů pro audit v Belgii, Německu, Thajsku, Malajsii, Rumunsku, Slovinsku a Turecku.

Vyučoval a rozvíjel útvary interního auditu v Belgii, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Turecku, Malajsii, Thajsku, Řecku, Maroku, Rusku a Tunisku a přednášel na několika evropských, středovýchodních, asijských, severních a latinsko – americké konferenci k internímu auditu. Je odborníkem Evropské unie na projekty restrukturalizace ve východní Evropě a střední Asii. V současné době poskytuje poradenství parlamentům, vnitrostátním kontrolním úřadům a ministerstvům financí o nových právních předpisech.

Je držitelem univerzitního titulu v oboru komerční a finanční vědy a magisterského titulu z účetnictví. Je certifikovaným interním auditorem (CIA), certifikovaným účetním (CA), certifikovaným auditorem informačních systémů (CISA), certifikovaným vyšetřovatelem podvodů (CFE), registrovaným forenzním auditorem (RFA) a je držitelem certifikátu v oblasti sebehodnocení CCSA).

Rodnou řečí je vlámština, hovoří ovšem i plynně francouzsky, anglicky a německy a také se cítí pohodlně ve španělštině.

Je bývalým předsedou správní rady mezinárodního institutu interních auditorů (IIA).

Na evropské úrovni je již šest let předsedou Evropské konfederace institutů interního auditu (ECIIA). Po tři roky je také předsedou Asijské konfederace institutů interního auditu (ACIIA), zastupující tuto profesi v asijsko-tichomořském regionu.

Zpět na přednášející