Petr Leyer

Petr LEYER

Ředitel české pobočky, Transparency International

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2005-2011). Od roku 2010 působí jako právník v Transparency International – Česká republika, o.p.s., přičemž se specializuje na střety zájmů, whistleblowing, otázky hospodárného nakládání s veřejnými prostředky a otázky územní samosprávy. Od listopadu 2020 tuto organizaci také vede. Podílel se mimo jiné na mnoha mezinárodních projektech věnovaných ochraně oznamovatelů, je spoluautorem studie „Možné funkce Centra pro oznamovatele – whistleblowery v České republice“, která vznikla ve spolupráci s Radou Evropy.

Zpět na přednášející