Tomáš Pivoňka

Tomáš PIVOŇKA

Prezident, Český institut interních auditorů

Tomáš Pivoňka je ředitelem útvaru Audit a compliance v ČEZ, a. s. Předtím působil více než 10 let ve společnosti EY jako senior manažer v oddělení podnikového poradenství a řízení rizik. V EY působil i jako CEE IA Champion (hlavní metodolog IA pro 22 zemí střední a východní Evropy).

Tomáš má rozsáhlé zkušenosti se zakládáním, řízením a hodnocením útvarů interního auditu. V rámci své dvacetileté kariéry pracoval na stovkách auditů v oblasti energetiky, finančních služeb, real estate a veřejného sektoru. Tomáš má rovněž rozsáhlé zkušenosti s projekty v oblasti Corporate governance, řízení rizik a strategického poradenství.

Tomáš je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; je držitelem mezinárodních certifikátů Certified Internal Auditor (CIA), Certification in Risk Management Assurance (CRMA) a je certifikován pro hodnocení činnosti interního auditu. Tomáš je členem představenstva Evropské konfederace institutů interních auditorů. Pravidelně přednáší v ČR a v zahraničí.

Je ženatý a má dvě dcery. Mimo svojí rodiny se s radostí věnuje výuce jógy a je nadšeným, ale špatným farmářem.

Zpět na přednášející