Jan Gregor

Jan GREGOR

Člen, Evropský účetní dvůr

Vzdělání
Vystudoval mezinárodní obchod a evropskou ekonomickou integraci na VŠE v Praze (1998). Absolvoval také postgraduální kurz Vídeňského institutu ekonomie, mezinárodního obchodu, účetnictví a finanční analýzy na CERGE-EI v Praze. 

Kariéra

V roce 1998 zahájil pan Gregor práci na Ministerstvu financí ČR, zpočátku v oddělení evropské spolupráce v oddělení finanční politiky, které se později stalo odborem evropské integrace. Stal se vedoucím oddělení horizontálních vztahů a koordinoval finanční a hospodářské aspekty přístupových jednání o EU, které se týkaly regionální politiky, společné zemědělské politiky a rozpočtu EU.

V roce 2001 byl pan Gregor jmenován zástupcem národního schvalujícího úředníka a ředitelem odboru národního fondu na ministerstvu financí. Jeho úkoly se týkaly finančního řízení a certifikace regionální politiky, příslušného orgánu SZP, vyjednávání finančních výhledů a rámců a rozpočtu EU, včetně systému vlastních zdrojů EU. Zúčastnil se také twinningové spolupráce nebo vzájemného hodnocení v Chorvatsku, Bulharsku a Bývalé jugoslávské republice Makedonii.

V roce 2010 byl p. Gregor povýšen na náměstka ministra financí v sekci veřejných rozpočtů. Jeho oblasti působnosti se pohybovaly od státního rozpočtu, místních a obecních rozpočtů, správy dluhu a státní pokladny po fondy EU a rozpočet EU.

V letech 2012–2016 zastupoval také státní zájmy v bankovním sektoru (Česká exportní banka, Česká moravská rozvojová banka a Evropská investiční banka) a ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Byl také členem řady vládních poradních a bezpečnostních výborů, včetně Statistické rady.

Pan Gregor se stal členem kolegia Evropského účetního dvora dne 7. května 2016.

„Interní audit – celoživotní bitva‘‘

Zpět na přednášející