Manfred Kraff

Manfred KRAFF

Generální ředitel interního auditu, Evropská komise

Manfred Kraff se narodil v Saarburgu (Německo) v roce 1959. Vystudoval obor „Veřejná správa“ a „Ekonomické vědy“ a titul PhD z ekonomie na univerzitě ve Freiburgu. Svou profesní kariéru zahájil v roce 1981 jako úředník německé správy. Od roku 1983 do roku 1988 byl dr. Kraff úředníkem Evropské komise. V roce 1988 nastoupil do Evropského účetního dvora a pracoval v různých oblastech. Od roku 1990 do roku 1994 zastával pozici druhého atašé v kabinetu prof. Dr. Friedmanna, německého člena Evropského účetního dvora. V roce 2003 byl jmenován vedoucím oddělení „Koordinace prohlášení o věrohodnosti (DAS)“ a v roce 2008 převzal funkci ředitele ředitelství „Audit a dohled nad auditem – finanční audit a audit shody “. V roce 2012 se Dr. Kraff vrátil do Evropské komise jako zástupce generálního ředitele GŘ pro rozpočet a účetnictví Evropské komise. V roce 2017 byl jmenován generálním ředitelem Útvaru interního auditu Evropské komise. Kromě toho byl od roku 2007 do roku 2012 členem podvýboru Compliance auditu mezinárodní organizace INTOSAI (The International Organization of Supreme Audit Institutions) a od roku 2013 do roku 2017 spolupracoval s Radou pro mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor, nejprve jako pozorovatel a později jako člen poradní skupiny. Kromě své profesní kariéry byl Dr. Kraff přednášejícím na University of Trier a autorem několika publikací v oblasti veřejných financí a auditu. 

„Od pohledu zpět k pochopení a překročení hranic – jak může interní auditor přispět k předvídavosti‘‘

Zpět na přednášející